KONTAKTIRAJTE NAS +387 37 683-301, 037 695-031
PODRŽITE RAD CENTRA

MAJKA I DIJETE

MAJKA I DIJETE

INOVATIVNA NJEGA MAJKE I DJETETA

Centar Fenix svjetska sedmica dojenja 2017en

Projekt sa kojim je Fenix počeo svoj rad. Jedan od glavnih Fenixovih ciljeva je obezbjeđivanje adekvatne stručne pomoći i podrške ženi i porodici u toku trudnoće, nakon poroda i u vremenu dojenja gdje se žena i porodica nalaze u centru naše pažnje. Ovim poboljšavamo kvalitet života, jačamo samopouzdanje i vlastite inicijative.

A to sve radimo kroz:
• Savjetovanje trudnica
• Kurseve pripreme za porod i nakon poroda
• Kućne posjete nakon poroda
• Podrška i promoviranje dojenja, te savjetovanje za dojilje: direktno, telefonski i online
• Grupe podrške: baby i dojenačke grupe
• Podrška socijalno ugroženim i siromašnim porodicama
• Savjetovanje o ishrani, informativni materijali, kao i biblioteka
• Različite promocije i akcije, Svjetska sedmica dojenja
• Te Informativna web-stranica za roditelje: www.bhmama.org

Implementacija programa inovativne njege majke i djeteta u Sanskom Mostu se već dvadeset godina odvija kroz organizaciju:

Savjetovalište za trudnice, gdje se mjesečno pojedinačno trudnici pruža prilika da u toku savjetodavnog razgovora dobije odgovore na sve ono što je zanima, a nalazi se u domenu rada babice / diplomirane medicinske sestre/savjetnice za dojenje.

Biblioteka za trudnice i dojilje sa literaturom koju trudnica sebi može iznajmiti

Kursevi pripreme za porod su mjesto se grupa trudnica priprema za porod, roditeljstvo i dojenje na najbolji mogući način. Kurs traje 6-8 sedmica, u toku kursa se tematski prođe kroz sve ono sa čime se žena susreće u toku trudnoće, poroda, babinja, njege novorođenčeta, dojenja. Žena ovdje dobije neophodno znanje i informacije kako ona sebi sama može pomoći u porodu, i svemu ostalom što je očekuje. Pored prenošenja znanja u toku kursa priperme za prod trudnice se upoznaju i rade tjelesne vježbe koje su prilagođene i namjenjene ženama u toku trudnoće.

Postnatalna zaštita žena /kućne posjete nakon poroda se rade najmanje 15 dana od odpusta, a po potrebi i duže. Sve dok se majka sa svojim novorođenčetom ne osjeća dobro i sigurno. U toku ovih posjeta porodilja dobija pomoć u toku uspostavljanja dojenja, njege novorđenčeta, praćenja zdravstvenog stanja porodilje i novorođenčeta i svemu ostalom što je ženi potrebno u ranim babinjama.

Grupe podrške dojenju/baby grupe se održavaju dva puta mjesečno, mjesto su gdje grupe majki sa svojim bebama uzajamno a i od našeg stručnog osoblja dobiju podršku i pomoć vezanu za dojenje, uvođenje druge hrane nakon šestog mjeseca djetetovog života, rast i razvoj djeteta, i ostalo što je ženama važno u ovom periodu. Tjelesne vježbe „vraćanja na staro“ su također dio ovakvih grupa.

Telefonsko savjetovanje ženama koje se prate kroz ovaj projekt je dodatna podrška i sigurnost jer naše stručno osoblje im je dostupno 24 sata kod svih nedoumica i strahova.

Podrška socijalno ugroženim i siromašnim porodicama koje čekaju djecu ili imaju male bebe se ogleda u nabavci neophodnih lijekova, odjeće i opreme za novorođenčad, pelena i ostalog što im je potrebno. Ovu pomoć ponekad dobijemo od donatora iz inostranstva, a ponekad od naših sugrađana.

PRIJAVA NA PROGRAM MAJKA I DIJETE
Molimo da u poruci navedete edukaciju ili oblast koja vas zanima

Prijavite se na edukaciju hnofenix@bih.net.ba

Imate pitanje? Pozovite nas na telefon +387 37 683-301