EMAIL US AT centarfenix@gmail.com
CALL US NOW +387 37 683-301, 037 695-031
PODRŽITE RAD CENTRA

Javni poziv Za upis polaznika na Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe

Na osnovu člana 15. Zakona o obrazovanju odraslih (Službeni glasnik USK, broj:10/13 od 10.06.2013.godine) Centar za majku i dijete i socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle osobe -Fenix , Sanski Most (u daljem tekstu Centar „Fenix“), objavljuje

Javni poziv

Za upis polaznika na

Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe

U Program obrazovanja njegovatelja/ica za stare osobe (Program) može se upisati osoba koja ispunjava slijedeće uslove:

– da je državljanin BiH

– minimum završenu osnovnu školu

– 18 godina starosti

– Kandidati su dužni da dostave slijedeću dokumentaciju:

– ispunjen prijavni obrazac

– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

– Izvod iz matične knjige rođenih

– diploma najvišeg završenog obrazovanja

– uvjerenje službe za zapošljavanje ukoliko se osoba nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).

Program traje ukupno 500 časova (kombinacija teorije, vježbi i prakse) i provodit će se u Centru „Fenix“ i Staračkom domu „Zlatna jesen“ u Sanskom Mostu.

U slučaju ako se na konkurs prijavi više kandidata/kinja nego što je moguće upisati, organizator obrazovanja će prilikom izbora kandidata/kinja uzeti u obzir stupanj ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Po završenoj obuci i nakon položenog ispita , izdaje se Certifikat/Uvjerenje o osposobljavanju.

Troškovi Obuke  iznose 1.200,00 KM, a za sve dodatne informacije obratite se putem telefona  037 689 049.

Javni poziv ostaje otvoren do popunjenja mjesta.

Prijave za upis primaju se svakim radnim danom.

Centar „Fenix“

Prvomajska 51a

79 260 Sanski Most

www.centar-fenix.com

E-mail: hnofenix@bih.net.ba
Telefon: 037 689 049

Preuzmite Prijavni obrazac Fenix

ili u prostorijama Centra „Fenix“.

Podijeli vijest...

INFORMATOR

Budite u toku sa svim aktivnostima Centra Fenix...