KONTAKTIRAJTE NAS +387 37 683-301, 037 695-031
PODRŽITE RAD CENTRA

Aktivnosti Centra Fenix za vrijeme poplava u Sanskom Mostu

Katastrofalne poplave koje su zadesile područja BiH nisu zaobišle ni Sanski Most, te je sa 16.05.2014.godine (petak-jutarnji sati) i prvom informacijom da je rijeka Sana poplavila područja grada, Centar “Fenix” uključio sve svoje rapoložive resurse i personalne i materijalno-  tehničke, te ih stavio na raspolaganje i otpočeo pružanje pomoći ugroženom stanovništvu.

Kao prvo organizirana je dostava toplih napitaka, te suhog veša i garderobe za evakuisane građane koji su privremeno  smješteni u MSŠ. Za iste je obezbjeđena i dostavljena posteljina te po 20 ćebadi, jastuka i, jorgana.

U periodu od 17.05.-28.05. smo uradili slijedeće:

pripremili smo i podijelili oko 950 obroka, od čega su 80% bili topli obroci na različite punktove i to:

– za potrebe evakuisanog stanovništva, civilne zaštite, spasilačke ekipe iz Hrvatske, vatrogasne sužbe, oružanih snaga, te brojnih volontera koji su bili angažovanih na terenu.

Organizirana je dostava toplih obroka :

– u Srednja mješovita škola (za evakuisano stanovništvo,vatrogasce, pripadnike Gorske službe spašavanja, Hrvatsku spasilaču ekipu te volontere koji su pružali pomoć)

– Poljoprivredna škola Sanus Futurum ( za lica koja su dislocirana iz MSŠ)

– Punktovi civilne zaštite na terenu (po dojavi)

– prostorije Vatrogasnog,( za vatrogasce i pripadnike civilne zaštite i C.križa koji su tu radili)

– punkt u  Jezernicama (za pripadnike OS , volontere i građane koji su pomagali)

– Osnovna škola Prva sanska škola (za uposlenike škole , đake i roditelje kojisu čistili objekat škole),

– te je vršena dostava toplih i suhih obroka za poplavljeno stanovništvo po dojavi

U prvim danima smo neumorno radili, čineći sve da sa svoje strane uradimo što je više moguće.

Iako mi kao organizacija nismo objavili poziv za prikupljanje pomoći, ona nam je ipak počela stizati.

Od ponedjeljka na veče, 19.05.2014 smo počeli vršiti prihvat humanitarne pomoći (garderoba, posteljina i obuća), koja nam je bila namijenjena. U utorak, u večernje sate smo dobili prvu pošilkju hrane, vode i higijene, te smo u srijedu 21.05.počeli sa sortiranjem i podjelom, te distribucijom iste.

Podjela prehrambenih, higijenskih i paketa sa odjećom, obućom i graderobom je dakle vršena u sve dane od srijede, 21.05.2014, pa do srijede 28.05.2014.

Na području naše Općine podijeljeno je 1.689 prehrambenih paketa, 245 higijenskih, te oko 5 tona odjeće, obuće, posteljine, deka itd.,  što direktno u Centru “Fenix”, što distribuirano na terenu u poplavljenim naseljima:

– Jezernice, Ključka

– Bare

– Muse Ćazima Ćatića, Mahala

– Alagića Polje, Karići i Vahidbegova

– Gerzovo itd.

U pristigloj pomoći bio je 1,5 šleper pitke vode, koja je dostavljena na ova područja i voda je stigla u sva poplavljena naselja, odnosno dodijeljena je svima koji su za tim izrazili potrebu. Posebno su ovdje bile u pitanju porodice sa malom djecom ili bolesnim, starim ili invalidnim licima u domaćinstvu.

Dio pristigle pomoći u hrani, higijeni i vodi je distribuiran na području općine Prijedor za poplavljena naselja: Tukovi, Raškovac, Skela, dio Hambarina, Gomjenica itd.

Uspjeli smo poslati i određene količine vode za područje Maglaja.

Sa ovim je u centru “Fenix” sva do sada pristigla pomoć u hrani i higijeni podijeljena. Na stanju imamo određene količine vode, te dječijih pelena i dječije hrane.

Što se tiče direktne pomoći u prehrambenim i higijenskim paketima, te vodi, odjeći i posteljini, tu pomoć smo dobili od naših sugrađana koji žive i rade u Sloveniji.

Mi im se ovom prilikom od srca zahvaljujemo, na spremnosti i ažurnosti u hitnoj pomoći svojim sugrađanima, koji su danas, pored svih problema i nedaća sa kojima su živjeli, sada još i u problemu izgubljene imovine i egzistencije!

U Centru “Fenix” smo radili punih 12 dana, mnogi od nas i više od 16 sati dnevno i sav posao koji nam je pristizao istovremeno i morao biti organiziran i odrađen, ne bi bilo moguće izvršiti da nije bilo srčane spremnosti cijelog Fenixovog tima, Fenixovih stalnih korisnika, volonterki i pomagača, te brojnih volontera CIM-a, Karića punkta, Crvenog križa, kao i lokalnih privrednika, koji su na ovaj ili onaj način dali svoj nesebičan doprinos da bi pomoć mogla biti pravovremeno podijeljena i distribuirana.

Naglašavamo da su redovne Fenixove aktivnosti tekle svojim ustaljenim tokom (rad javne kuhinje, savjetovališta za trudnice i porodilje, dječija igraonica, plastenici i plantaža voća, Starački dom)!

U narednim danima, Centar “Fenix” će i dalje stajati na usluzi svojim građanima i korisnicima, a pomoć će se pružati po raspoloživim Fenixovim resursima, te na osnovu kriterija i detaljne procjene potreba građana i uvidom situacije na terenu, a u saradnji sa ostalim nadležnim općinskim službama i humanitarnim organizacijama.

Adisa Hotić, direktorica

 

Podijeli vijest...

PRIJAVI SE ZA INFORMATOR

Budite u toku sa svim aktivnostima Centra Fenix...